Fortuna-korttelin kehittäminen

Fortuna-korttelin kehittämiseksi on ollut useampi kehittämishanke, joista tässä alapuolella on lyhyet kuvaukset. Tällä hetkellä korttelin kehittämiseksi ei ole meneillään erityistä hanketta.

Viimeisin kehittämishanke "Turun luovat tilat Fortuna ja Logomo" toimi 2013-2014. Nimensä mukaisesti siinä keskityttiin kehittämään Logomon ja Fortunan toimintakonseptia erityisesti yritysten toimintaympäristönä.

Hankkeissa on linjattu, että Fortuna-korttelista tulee Turun keskustaan kaupallinen designkeskus, uudenlainen kauppakortteli, jossa alueen kulttuuri esittäytyy kuluttajille. Korttelin kehittämistä on linjattu pitkällä aikavälillä, tehty rakennusten kuntokartoitus, suunniteltu liiketoimintamalli ja tehty korjaussuunnitelmat käytettävissä oleviin rakennuksiin.

Pitkän aikavälin tuloksena on uniikki kauppakortteli, matkailukohde, vapaa-ajanviettopaikka, ikkuna varsinaissuomalaiseen osaamiseen, kulttuuriin ja historiaan. Korttelin uudistaminen liittyy keskeisesti Turun kaupungin keskustan kehittämiseen ja vahvistaa kaupunkikeskustan elinvoimaisuutta.

Fortuna-korttelista tulee designiin, käsityöhön ja muotiin keskittyvä kauppakortteli, jossa on myös kahviloita ja ravintoloita. Jonkin verran valmistuu myös toimitiloja luovan alan toimintaan. Matkailullisesti korttelista tulee ainutlaatuinen viihtymis- ja matkailukohde Aurajokirannan yhteyteen.

Kehittämishankkeita rahoitettiin Varsinais-Suomen Liitosta EAKR-rahoituksena. Turun Seudun Kehittämiskeskus on vastannut korttelin toimintakonseptin kehittämisestä ja hankkeiden toteuttamisesta.

Fortuna – korttelin visio:

Uniikki kauppakortteli, matkailukohde, vapaa-ajanviettopaikka, ikkuna varsinaissuomalaiseen osaamiseen, kulttuuriin sekä historiaan.

Kehittämisen askelia

2010

Kehittämissuunnitelman, rakennusten kuntokartoituksen ja liiketoimintamallin laadinta, joiden perusteella käynnistettiin rakennusten arkkitehtuurinen korjaussuunnittelu. Jatkosuunnittelun  sisältäen rakennusten kuntokartoituksen sekä liiketoimintamallin jatkokehittämisen teki Saraco D&M Oy.

2011

Rakennusten kuntotutkimukset tehtiin alkuvuodesta.

Fortuna-korttelin kaupallinen analyysi valmistui syyskuussa 2011 Realprojekti Oy:n tekemänä.

Rakennusten korjaussuunnitelmien laadinta (arkkitehti-, rakenne- sähkö-, LVI-suunnittelu, ) valmistui tammikuussa 2012 arkkitehtitoimisto Ark´Aboan johdolla. Työssä olivat mukana lisäksi Sabelström Arkitektkontor ja insinääritoimistot Narmaplan, Sarkki ja ARP-Elektro. Etusivun karttalinkin takana oleva kuva on arkkitehtien tuottama havainnekuva korttelista.

2012

Alkuvuodesta valmistui korjaussuunnitelmien lisäksi korjauskustannusten ja vuokratuottojen laskennat. Hankeessa tuotettujen tietojen pohjalta Turun kaupunginhallitus ja -valtuusto hyväksyivät kehittämisideat ja sitoutuivat toteuttamaan ne. Tavoitteena on perustaa kiinteistöosakeyhtiö hallinnoimaan korttelin rakennuksia ja vastaamaan mm. tulevista korjauksista.

Korttelissa järjestettiin 2011 ja 2012 kesällä kymmeniä yleisölle maksuttomia tapahtumaa, joihin osallistui tuhansia kävijöitä.

2013 - 2014

Fortuna-korttelin ja Logomon toimintakonseptin kehittäminen jatkui. Kesän 2013 ja 2014 tapahtumat keräsivät tuhansia osallistujia.